ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]
.....................................................................................
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]
.....................................................................................