วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน
21  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการยานพาหนะรถต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง