วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2561
จ้างโครงการติดตั้งกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง