วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตออร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างต่อเติมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกซุ้มใหญ่ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุ-อุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่ามะค่า บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง