วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับนักกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับนักกีฬาประชาชน จำนวน 225 คนๆ 70 บาท จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างทำปฎิทินแบบแขวน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง