วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขพ 4854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานในส่วนของกองคลัง(อุษมา พิษกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอิงเจ็ทโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันฯโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำประปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำปฏิทินประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
วื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอร์รี่)
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง