วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
จ้างป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างวัสดุโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน งต 7615 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอเบธกำจัดลูกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและเดินสายไฟชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานในส่วนของกองช่าง(พิง ม่วงกระโทก) ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ยามรักษาควานปลอดภัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยงานธุรการ สำนักปลัดและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 งวดเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง