วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างบริการช่วยงานแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ และงานด้านอื่นๆ เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของ อบต.หนองไม้ไผ่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างจ้างบริการช่วยเหลืองานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขพ 4854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามใโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง