วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่เชื่อมตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 7 บ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่เชื่อมตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 7 บ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่ง ยามรักษาควานปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อยางมะตอย จำนวน 450 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างบริการช่วยเหลืองานธุรการหรืองานอื่นๆที่ได้รับหมาย ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง