วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันและจัดหาน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่ารถบัสเดินทางโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับนักกีฬาประชาชน จำนวน 225 คน ๆละ 70 บาท จำนวน 3 วันๆละ 15,750 บาทโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขพ 4854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานในส่วนของกองคลัง(อุษมา พิษกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอิงเจ็ทโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันฯโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำประปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง