วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง