วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขพ 4854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามใโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง