วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนกระจกประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างตรายางหมึกในตัว(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
ซื้อหินคลุก A จำนวน 35 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง